اجزاء اصلی توربو پمپ

توربو پمپ ها دارای سه جزء اصلی می باشند. این اجزاء عبارتند از هدایت کننده، پروانه یا چرخ و کاهش دهنده یا جمع کننده.

الف) هدایت کننده: همانطور که از نام این جزء مشخص است، وظیفه این جزء هدایت سیال به داخل این پمپ ( پروانه) است به نحوی که سیال بطور مماس بر پره های پروانه وارد آن شود. در غیر این صورت برخورد سیال با پره ها با زاویه متفاوت منجر به ایجاد گردابه در سیال و افت موضعی می شود.

ب) پروانه با چرخ: (Impeller) این جزء مهمترین قسمت پمپ است که متحرک بوده و وظیفه اصلی آن انتقال انرژی مکانیکی روتور به صورت جنبشی و پتانسیل به سیال است. سیال از وسط پروانه وارد آن شده با توجه به نیروی گریز از مرکزی که از طرف پروانه به آن اعمال می شود به بیرون پر تاب می گردد. پروانه برروی محور پمپ تعبیه شده و به همراه آن می چرخد. 

ج) کاهش دهنده یا جمع کننده: این قسمت در خروجی پمپ و بعداز پروانه قرار دارد . نقش آن علاوه بر جمع کردن و هدایت سیال به بیرون تبدیل سیال خروجی از پروانه به فشار می باشد .البته این نقش علاوه بر جمع کردن سیال و هدایت آن به بیرون می باشد. جمع کننده در پوسته پمپ و درست دور تا دور پروانه قرار دارد؛ به نحوی که سیال پس از خروج از پروانه لازم است از این مجرای واگرا عبور کرده، سپس به لوله خروجی هدایت شود. باتوجه به قانون برنولی و از آنجا که سرعت سیال در حین عبور از این مجرا که به حلزون موسوم است، کاهش می یابد فشار آن افزایش خواهد یافت . دربعضی از پمپ ها به جای حلزون از دیفیوزر استفاده می شود. سیال پس از خروج از پروانه از دیفیوزر عبور می کند و انرژی جنبشی آن به انرژی پتانسیل تبدیل می شود.