خازن دائم موتور من تا چه وقت باید کار کند؟

نیمه عمر یک خازن خوب با یک مارک تجاری معتبر (نه خازنی که روی موتور نصب شده است) برای خازن دائم کار ۳۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ ساعت کارکرد است. خازنهایی که در کارخانه روی موتور نصب شده­اند بعضی اوقات طول عمر طراحی شده بسیار کمتری دارند. در صنایعی که رقابت بسیار شدیدی وجود دارد هر قطعه موتور تاثیر قابل توجهی و شدیدی در قیمت موتور خواهد داشت. یا در جایی که موتورها به صورت چرخه ای و نه بصورت پیوسته مورد استفاده قرار می­گیرند. در این حالات ممکن است خازن با گرید پایین تر حتی با عمری به کوتاهی ۱۰۰۰ ساعت انتخاب شود. علاوه بر این با توجه به بخش قبلی (دلایلی آسیب دیدن خازن دائم کار) فاکتورهایی که مورد بحث قرار گرفت اگر رعایت شوند به میزان قابل توجهی می­توانند طول عمر مورد انتظار خازن دائم کار را افزایش دهند. الکتروموتور ضد انفجار