مشخصات کلی الکترو پمپ کف کش شناور

قطر خروجی: ۳۲ تا ۱۰۰ میلیمتر
دبی: ۲ تا ۱۳۰ متر مکعب در ساعت
محدوده ارتفاع: ۵ تا ۷۰۰ متر
دمای سیال: تا ۵۰ درجه سانتیگراد
فشار: ۱۲بار
درجه حفاظت : IP68

نکات اجرایی پمپ کف کش و لجن کش
قبل از راه اندازی پمپ کفکش، محل مشخص شده بر روی پمپ را از آب پر کنید.
در هنگام راه اندازی پمپ کفکش و لجن کش از میزان ولتاژ برق اطمینان لازم را بدست آورید.
پمپ کف کش تک مرحله ای برای چاه هایی تا قطر ۱۲ inمناسب است.
دینام موتور در پمپ کف کش و لجن کش، توسط سیالی که پمپ می شود خنک می گردد.
برای انتخاب صحیح نوع پمپ کف کش و لجن کش با نگاهی به نمودار هد و دبی پمپ می توان پمپ کف کش مناسب را بیابید. 

منبع: رویان صنعت