پمپ های گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز به لحاظ کاربرد گسترده، هزینه پایین، و نگهداری و تعمیرات آسان، اغلب در واحد های صنعتی به کار گرفته می شوند. بیشتر این پمپها برای انتقال آب و سایر سیالات سبک به کار می روند. پمپهای مزبور را می توان برای پمپاژ دو قاب، خمیر و تراش های چوب و یا مواد سنگین دیگر به کار گرفت. اما هنگام پمپاژ این مواد باید شرایط خاصی را در نظر گرفت . تغییر پمپ های استاندارد به منظور انتقال مواد سنگین معمولا به پروانه هایی بااندازه و اشکال متفاوت نیاز دارد.
شما حتما بعنوان عضوی از گروه نگهداری تعمیرات تاکنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده اید و یا در انجام تعمیر آن یاری رسانده اید. شاید متوجه شده اید که پس از پیاده کردن لوله ها و بدنه پمپ، کار برروی قسمتهای داخلی آن نسبتا ساده است .همین سادگی تعمیرات و نیاز اندک به نگهداری و تعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ های گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد. در این جا به شرح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می پردازیم. پمپ لوارا

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور طرز کار پمپ
طرز کار این پمپ بر اساس نیروی گریز از مرکز استوار است. همچنان که سیال وارد دهانه ورودی یابخش مرکزی پمپ می شود در اثر چرخش پره ها به طرف بیرون رانده می شود. از آنجا که سرعت سیال در لبه بیرونی پروانه بیشتر است مقدار حرکت سیال افزایش می یابد. با ورود سیال بیشتر به داخل پمپ، مقدار حرکت سیال در بدنه پمپ که در بر گیرنده پروانه پمپ است افزایش می یابد سپس این سیال بافشار از دهانه خروجی پمپ به بیرون رانده می شود.