چگونه از روی نام موتور دیزل تشخیص دهیم که دستگاه After Cool یا Water Cool دارد؟

موتورهای دیزل پرکینز که دارای After Cool هستند یک حرف A بزرگ در قسمت دوم نام آنها وجود دارد. مثلا موتور دیزل پرکینز 1104A-44TG2 فاقد افتر کول می باشد اما همین تیپ موتور مدل 1104C-44TAG دارای افتر کول است.
حرف A بزرگ که در قسمت دوم آمده است اول کلمه After Cool می باشد. در زیر برخی از موتورهای دیزل پرکینز که دارای After Cool می باشند آمده است.
- 1506A-E88TAG
- 12206A-E13TAG2
- 4006-23TAG2A
همچنین علاوه بر این از روی رادیاتور موتور دیزل می توان وجود افتر کول را تشخیص داد. رادیاتور این دیزل ها در توان های پایین دو تکه می باشد که به راحتی قابل تشخیص است.
نحوه تشخیص وجود Water Cool در یک موتور دیزل پرکینز از روی نام آن شبیه آنچه که در قسمت After Cool توضیح داده شده میباشد. هر موتور دیزلی که دارای واتر کول می باشد یک حرف W در قسمت دوم نام دستگاه دارد. دیزل ژنراتور
به عنوان مثال موتورهای دیزل پرکینز زیر دارای واتر کوول هستند.
- 4012-46TWG2A
- 4012- 46TWG3A
- 4012-46TWG4A