میكرو توربین ها

همانطور كه در قسمت توربین های گازی توضیح داده شد سیستم هایی با ظرفیت كمتر از Mwe 1تا كنون غیر اقتصادی هستند اما این خود شروع یك تحول می باشد. تولید كنندگان در صد تولید سیستم های كوچكتر و كوچكتر اند كه این میكرو توربین ها می توانند توانی بین 25 تا Kwe 200 تولید نمایند. این میكروتوربین های سرعت بالا، شامل یك توربین، كمپرسور و ژنراتور می باشد. میكرو توربین ها فقط یك بخش محرك دارند كه از یاتاقانهای هوایی استفاده كرده و احتیاج به روغن كاری ندارن . سوخت پیشنهادی گاز طبیعی است ولی می توان از گازوئیل یا دیگرسوختهای فسیلی پر قدرت مشابه استفاده نمود. همچنین تحقیقاتی برای استفاده از بیو گازها دراین میكروتوربین ها انجام شده است.
میكرو توربین ها كوچكتر ازموتورهای پیستونی بوده و هزینه نگهداری كمتری داشته، همچنین دارای مزایای زیست محیطی از قبیل كاهش آلایندهNO می باشند. ژنراتور استمفورد
میكروتوربین ها می توانند در تمام مصارف صنعتی اقتصادی و در آینده حتی درمصارف خانگی برای تولید الكتریسته مورد استفاده قرار گیرند.
منبع: گرین پاور