انواع الکتروپمپ کف کش از لحاظ نحوه خنک کاری

الکتروپمپ کف کش آب خنک
الکتروپمپ کف کش روغن خنک

انواع کف کش از لحاظ قرار گیری پروانه در هوزینگ یا پوسته و از لحاظ شکل: جهت جابه جایی آب صاف و آبهای آلوده و حاوی املاح (آب و یا آبگیر رودخانه)
کف کش پروانه بسته
کف کش پروانه نیمه باز
جهت جا به جایی آب شور کف کش با بدنه و پروانه برنجی به صورت سفارشی قابل ارایه می باشد.

کاربرد پمپ کفکش:
پمپاژ آب صاف
پمپ آب خانگی
پمپ کف کش چاه آب
فواره ها
انتقال آب مخازن و استخرها
تخلیه پساب های فاضلاب (با غلظت کم)
آبیاری زیمن کشاورزی
انتقال سیالات مختلف صنایع غذایی و دارویی
تخلیه پساب های باران