بوستر پمپ چیست ؟

بوستر پمپ به تعریف ساده به مجموعه ای از الکتروپمپ ها گفته می شود که جهت ایجاد و تنظیم فشار و میزان آب مورد مصرف، استفاده می شوند.
بوستر پمپ ها معمولا دارای پمپ های اصلی و پمپ های رزرو می باشند.
مجموعه ی بوستر پمپ متشکل از دو یا چند الکتروپمپ می باشد که بر روی یک شاسی مادر قرار گرفته اند و فرمان استارت یا استاپ خود را از تابلوی نصب شده بر روی بوستر پمپ دریافت می کنند.
نحوه ی کار بوستر پمپ به اختصار به شرح زیر است :
پرشر سوئیچ های نصب شده بر روی مجموعه ی بوستر پمپ، فشار داخل لوله ها را تشخیص داده و بنا به دور متغیر یا ثابت بودن بوستر پمپ، فرمان استارت و یا استاپ پمپ ها را صادر میکنند. 
الکتروپمپ اول شروع به کار می کند و اگر نتواند فشار و میزان آبدهی مورد نیاز را تامین کند، الکتروپمپ دوم وارد مدار می شود و به همین ترتیب نسبت به ساختار بوستر پمپ، الکتروپمپ های بعدی نیز به کار گرفته می شوند تا فشار و میزان آبدهی مورد نیاز تامین گردد.

انواع بوستر پمپ های معمول :
• بوستر پمپ آبرسانی
• بوستر پمپ آتش نشانی
توجه داشته باشید که بوستر پمپ ها بر اساس نیاز، می توانند به صورت دور ثابت و یا دور متغیر به کار گرفته شوند که وظیفه ی متغیر کردن دور الکتروپمپ های بوستر پمپ به عهده ی اینورتر ( درایو ) می باشد.
منبع: پمپاژ