توربین بخار

توربین های بخار سالیان درازی است كه درسیستم تولید همزمان برای بخش صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. بخار با فشار بالا كه توسط یك بویلر تولید شده درون توربین منبسط شده و انرژی مكانیكی تولید می نماید كه این انرژی مكانیكی نیز برای راندن یك ژنراتور الكتریكی مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت تولید شده بستگی به فشار بخار دارد به این معنی كه فشار بخار قبل از اینكه به احتیاجات گرمایی برسیم، چه میزان می تواند كاهش یابد. این سیستم ها توان الكتریكی كمتری نسبت به یك توربین گازی یا موتورهای پیستونی تولید می نمایند، اگر چه راندمان كلی ممكن است بیشتر باشد. راندمان كلی این سیستم تا حدود 84% خواهد رسید و برای تولید توان الكتریكی بالا دما و فشار بخار ورودی باید بالا باشد. گرمای خروجی از این سیستمها نسبتاً از درجه پایین تری برخوردار است. بخار ورودی نوعاً در وضعیت 400/bar 42 یا 480/bar 63 می باشد. هر چه فشار بخار ورودی بالاتر باشد تولید توان الكتریكی بیشتراست، اما بخار بیشتر مستلزم حذف هزینه برای یك بویلر بزرگتر می باشد بنابراین فشار بهینه ( ماكزیمم ) برا ی این سیستم بستگی به انداره نیروگاه و فشار بخار مورد نیاز برای فرآیند مورد نظر دارد. سیكل بخار مزایای زیادی دارد كه یكی از آنها استفاده از رنج وسیعی از سوخت ها می باشد بنابراین می توان برای هر سوختی، بویلر مناسب با آن را طراحی نمود كه از این نوع می توان سوخت گاز، سوخت های سنگینی روغنی (HFO)، زغال سنگ، زباله هاو دیگر سوخت های بازیافتی را نام برد.
درسیكل بخار، گرمای بیشتری در مقایسه با توان الكتریكی، تولید خواهد شد. همانطور كه به هزینه نصب و راه اندازی بالای این سیستم اشاره شده، استفاده از یك كوره زباله سوز همراه با یك توربین بخار می تواند از نظر اقتصادی بسیار مقررن به صرفه باشد، علاوه براین به كاهش آلودگی محیط زیست كمك خواهد كرد . ژنراتور استمفورد
همچنین می تواند از گاز حاصل از سوختن این زباله در توربین گازی استفاده نمود (و یا حتی در یك موتور گازی)
توربین های بخار دو نوع می باشند: ( این تقسیم بندی بر اساس فشار خروجی از توربین می باشد.)
توربین های پس فشار (back pressure)، كه فشار خروجی بزرگتر از فشار اتمسفر است.
توربین های چگالشی، كه فشار خروجی كمتر از فشار اتمسفر است و به یك كندانسور احتیاج می باشد.
منبع: گرین پاور