عیب یابی پمپ گریزازمرکز (Centrifuge Troubleshooting)

یک پمپ می تواند تحت عواملی چون کارکرد زیاد و یا وارد نبودن کاربری که با آن کار می کند دچار مشکلاتی از قبیل لرزش در پمپ و داغ شدن پمپ و …. باشد که می خواهم در این مبحث به شرح و رفع عیوب در آن ها به صورت مختصر بپردازم. الکتروپمپ

اگر پمپ دارای لرزش باشد:
فیکس نبودن قطعات با همدیگر.
خم شدن محور.
سائیده شدن یاتاقان ها.
رسیدن به سرعت بحرانی.
نیاز به روغن کاری دارد.
فوندانسیون به اندازه کافی سخت نمی باشد.
آب دهی پمپ کم شده است:
پمپ نیاز به هواگیری دارد.
مسدود بودن لوله ها.
هوا وارد لوله ورودی شده است.

پمپ داغ می کند:
زیاد بودن سرعت پمپ.
ویسکوزیته سیال بیشتر از حد مورد نظر می باشد.
یک اشکال مکانیکی وجود دارد.
فشار خروجی کم شده است:
سرعت دوران پمپ کم می باشد.
یک چیزی بین پره های پمپ گیر کرده.
ایجاد کویتاسیون در داخل یک لوله.
خراب بودن کاسه نمد.
روتور در جهت عکس دوران می کند.
قطع شدن پمپاژ:
هوا وارد لوله ها شده است.
وجود نشد در یکی از لوله ها.
کم بودن ارتفاع.

اگر پمپ آب ندهد:
ابتدا پمپ را خاموش کرده. و سپس کاتالوگ پمپ را که کارخانه تهیه کرده بخوانید و اعمال مقدماتی را انجام دهید. احتمال دارد که ارتفاع آب کش خیلی زیاد باشد پس با قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این شرایط را کمی کنترل کنیم. یا اینکه می توانیم پمپ را کمی پایین تر نصب کرد و قطر لوله ورودی را افزایش دهیم تا فشار سیال ورودی افزایش یابد و سرعت آن کم شود. یا اینکه ممکن است جهت دوران پمپ نادرست باشد.

آبدهی پمپ به اندازه کافی نمی باشد:
ممکن است که هوا از طریق کاسه نمد ها و لوله ورودی وارد پمپ شده باشد. که در اینصورت باید پیچ مخصوص کاسه نمد را کمی روغن زده.
احتمال دارد که سرعت خیلی کم باشد. ابتدا سرعت دور بر دقیقه محور موتور را بررسی کنید. البته امکان دارد که بار وارد بر موتور بیش از اندازه باشد که ناشی از کم بودن ولتاژ یا فشار بخار آب باشد.
ارتفاع آبکشی زیاد باشد. با خلا سنج آن را بررسی کنید. البته بعضی از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می کند ممکن است فرار باشند و تبخیر شده اند و حالا مقداری از محفظه را اشغال کرده اند. لوله کشی که برای پمپ انجام شده است به صورت مناسبی نبوده و حالا هوا به داخل پمپ نشد می کند. یا اینکه کاسه نمد فرسوده و خراب شده است.

پمپ سرو صدا دارد:
آب ورودی به پمپ به اندازه کافی نبوده است. بای این کار پمپ را کمی پایین تر آورده یا اینکه لوله ورودی را کمی بزرگتر کرده. نشد هوا به داخل لوله ورودی می تواند یکی از این عوامل باشد. احتمال وجود حباب هوا به داخل لوله ورودی باشد. ممکن است بعضی از قسمت های پمپ سائیده شده است. فشار اضافی بر پمپ وارد می شود.

گردش پمپ به قدرت زیادی نیاز دارد:
سرعت زیاد است. سیالی که وارد پمپ می شود دارای چگالی بیشتر است که در حد توان پمپ نمی باشد. خم بودن محور یا اینکه قطعه دوار دارای تاب می باشد. لوله کشی به درستی انجام نشده است. ممکن است کوپلینگ ها تنظیم نیستند.
منبع: اب نیرو