مزایا و معایب آیفون تصویری کوماکس

آیفون تصویری کوماکس ابتدا در کره ساخته شد که بعدا توسط چین نیز تولید شد و بعد از چند سال با قطعات چینی در داخل کشور نیز تولید شد . و برخی نیز با تغییر نام همین محصول را وارد بازار کردند . آیفون کوماکس از ابتدا دارای ایراداتی بود که متاسفانه بعد از چندین سال نسبت به رفع آن اقدامی نشد و شرکت هایی نیز که از روی کوماکس کپی کرده بودند دستگاه های خود را با همین ایرادات وارد بازار کردند . اگر شما مصرف کننده گرامی فارغ از نام دستگاه به شکل ظاهری دستگاه توجه کنید کاملا خواهید دریافت که همه کپی هم هستند و در داخل کشور کارخانجات و تولید کننده های معدودی هستند که واقعا تولید کننده هستند .
ما مسائلی در مورد کوماکس و اجناس کپی شده از روی آن که فقط نامشان فرق می کند را به صورت سوال مطرح می کنیم تا خودتان به جواب برسید :
آیا در آیفون تصویری کوماس با برداشتن چند گوشی بصورت همزمان کیفیت تصویر افت نمی کند و یا تصویر بصورت سیاه سفید نشان داده نمی شود ؟
با توجه به اینکه در کوماکس کابل های گوشی ها جداگانه به پنل می آیند و کابل بیشتری بکار می رود ، آیا با اتصال سیمها در یک گوشی کوماکس در کار بقیه گوشیها اختلال ایجاد نمی شود ؟ پس مزیت استفاده از این همه کابل اضافی برای نصب کوماکس چیست ؟
آیا در کوماکس و دستگاه های مشابه آن وقتی یکی از واحدها فقط در حال مشاهده تصویر دم در هستش وقتی مراجعه کننده زنگ واحد دیگه ای رو میزنه ، واحدی که مانیتورش روشن بود هم زنگ میزنه ؟آیا وقتی دوبار این زنگ زدن صورت بگیره ، تمام واحدها باهم زنگ می خورند ؟
آیا صدای خروجی از پنل کم هستش و باید گوش رو به پنل نزدیک کرد تا صدا شنیده بشود ؟
آیا برای تنظیم ولوم صدا در پنل ، باید پنل رو بازکنی و توسط ولوم مکانیکی صدا رو تنظیم کنی ؟
آیا به خاطر تعدد خیلی زیاد سیمها در 2 پنل کوماکس ، بازهم نصابها از نصب 2 پنل کوماکس شانه خالی می کنند ؟