موتورهای dc بدون جاروبک Brushless DC Motor- BLDM

استفاده از موتورهای DC در صنعت به دلیل مشخصات برجسته ای چون کنترل گسترده سرعت راندمان زیاد و ... رواج زیادی دارد ، تنها عیب این موتور نیاز آن به کموتاتور و جاروبک است چرا که این اجزاء دائماً در حال فرسایش می باشند و بهمین دلیل نیاز موتور را به سرویس و نگهداری افزایش می دهند . موتورهای DC بدون جاروبک (Brushless DC Motor) BLDM این مشکل را مرتفع کرده اند ، بدین صورت که وظیفه کموتاتور و جاروبکها در این موتور به عهده مدارات الکترونیکی گذاشته شده است . این موتور به عنوان یک موتور توان کم بطور گسترده ای کاربرد دارد . الکتروموتور جمکو

ساختمان آن از لحاظ فیزیکی شبیه ماشین سنکرون مغناطیس دائم بوده و مشخصه خروجی آن مشابه ماشین DC شنت می باشد ؛ منبع تغذیه دراین ماشین عموماً اینورتر شش پالسه است که یک ولتاژ ثابت را به ولتاژهای سه فاز با فرکانسی متناظر با سرعت لحظه ای روتور تبدیل می کند . بیشترین کاربرد موتور DC بدون جاروبک در صنعت کامپیوتر است . دراکثر دیسک درایوها از این موتور که به اسپیندل (Spindle) معروف است استفاده می شود بعنوان مثال در درایو دیسک سخت (Hard Disk Drive) از دو موتور DC بدون جاروبک استفاده شده است . استفاده از این موتور در کامپیوتر به خاطر وجود امتیازاتی نظیر کم بودن نویز ، عملکرد دقیق ، کنترل دقیق سرعت گشتاور و قابلیت انعطاف در ساختمان و شکل آن است . بعنوان یک نمونه کاربردی دیگر می توان به استفاده آن در صنعت روبوتیک اشاره نمود .

در ساخت دیجیتالی انجام می شود ، از اینرو استفاده از این موتور راهکار مناسبی جهت کنترل موقعیت است . در صنعت نساجی نیز هماهنگی دقیق میان سرعت ماشین های مختلف لازم است تا مشخصه تولید یکسان باشد لذا کاربرد موتورهای BLDM که علاوه بر داشتتن امتیاز سرعا یکسان دارای راندمان و ضریب قدرت بالایی نیز هستند ، مورد توجه قرار می گیرد . موتورهای DC بدون جاروبک این توانایی را دارند که در سرعتهای بالا ، با ضریب اطمینان بالا و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری زیاد کار کنند ، این مشخصه موجب می گردد که از این موتور حتی بعنوان موتور پمپ قلب مصنوعی و نیز خنک کننده های سریوژنیک نیز استفاده گردد . از کاربردهای دیگر این موتور می توان به استفاده در صنایع هوافضا بعنوان موتور ژیروسکوپها ، وسایل صوتی ، فاصله یابهای مافوق صوت و ماهی یابها ( تعیین موقعیت توده ای ماهی ) اشاره نمود .