پمپ های آبیاری و شناور

پمپ های شناور :
در این طرح پمپ چند طبقه توربینی قائم مستقیماً روی یك موتور الكتریكی بقطر كم سوار شده و همراه پمپ در زیر آب قرار می گیرند . وزن موتور وپمپ از طریق لوله رانش یا لوله كالمن به فونداسیون دهنه چاه منتقل می شود و گاهی به منظور اطمینان بیشتر به وسیله سیم بكسل مهار می گردد . بموازات لوله كالمن یك لوله روغن روانكاری و یك كابل انتقال برق تا موتور امتداد می یابد . 
موتورهای مورد استفاده در این پمپ ها معمولاً طوری طراحی می شوند كه به اندازه عمر پمپ بتوانند بدون مراقبت كار كنند زیرا در صورت خراب شده باید از چاه بیرون كشیده شوند و این كار هزینه و مشكلات زیادی در بر دارد . یكی از معایب پمپ های شناور نیز همین امر است .

پمپ های آبیاری :
پمپ هایی كه به این منظور بكار می روند برای ارتفاع كم و ظرفیت های زیاد طراحی می شوند . از این پمپ ها برای زهكشی ، كنترل سیلابها و همچنین مقابله با بارندگی های ناگهانی نیز استفاده می كنند . از آنجایی كه پروانه این پمپ ها شبیه پروانه زیر دریایی ها می باشد به آنها پروانه ملخی هم گفته می‌شود . احتیاجات عمومی این گونه پمپ ها باعث شده كه آنها را به صورت یك پارچه و قابل حمل ونقل طوری بسازند كه بسادگی در بالای جریانی از آب معلق شده و یا از اسكلتی كه در بالای جریان آب تعبیه شده آویزان گردند .
منبع: پمپاژ