بهینه سازی مصرف انرژی الکتروموتور ها چگونه است

بهینه سازی مصرف انرژی الکتروموتور ها چگونه است: بیش از نیمی از انرژی الکتریکی عرضه شده به صنایع را موتورهای الکتریکی بیش از یک اسب بخار مصرف می کنند. به بیان دیگر تقریبا” ۶۰% انرژی الکتریکی مصرفی صنایع ، صرف الکتروموتور ها می شود. امروزه بهینه سازی مصرف انرژی الکتروموتور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. الکتروموتور جمکو

در صنایع معمولا موتورهای القایی سه فاز پرقدرت استفاده می گردد و بازده این موتورها با توجه به توان آنها عموما” در محدوده ۷۰-۹۰ درصد می باشد. ماشین های الکتریکی به علت آلودگی محیط کار، وجود اصطکاک و عوامل محیطی مانند رطوبت و دما، فرسوده شده و به تعمیر و نگهداری دائمی نیاز دارند. عوامل یاد شده در بالا ، افزون بر کاهش عمر مفید و اطمینان بخشی کارکرد موتورها، بازده آنها را کاهش داده و اتلاف انرژی را به دنبال خواهد داشت. با استفاده از روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه می توان بازده الکتروموتور ها را ثابت نگهداشت و نیز مدیران واحدهای صنعتی را در برنامه ریزی مجدد فرآیند تولید، که یکی از روشهای مدیریت بار است، یاری کرد.

یکی دیگر از موارد مهم در خصوص الکتروموتور ها عدم استفاده آنها در کم باری و بی باری است. می باید بررسی دقیقی صورت پذیرد تا در صورت امکان، الکتروموتورهای با ظرفیت نامی بیش از نیاز مصرف با موتورهای متناسب با نیاز ، تعویض شوند. بدیهی است این عمل باعث بهبود راندمان و اصلاح ضریب توان سیستم می شود. چون در موتورهای الکتریکی، راندمان با کاهش بار تنزل می یابد
منبع: فلوران صنعت