تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر

انواع مختلفی از موتورهای جریان متناوب وجود دارند که هر کدام مشخصات مکانیکی و عملکردی متفاوتی دارند. متداولترین نوع آنها موتورهایی هستند که آنها را اصطلاحا قفس سنجابی می نامند. به این دلیل قفس سنجابی نامیده می شود که روتور آنها شبیه چرخ دواری است که در قفس همستر یا سنجاب وجود دارد.
یک موتور قفس سنجابی نوعی دارای شش اتصال سر سیم در جعبه اتصالات که سر و ته سه سیم پیچ های سه فاز هستند، می باشد. اگر کسی بخواهد با یک موتور AC سه فاز کار کند، دانستن نحوه اتصالات برای اتصال ستاره و یا مثلث موتور و اینکه چگونه یک ایراد الکتریکی را پیدا کند، خیلی مهم است. اساسا سیم پیچهای موتور می توانند دچار چهار ایراد زیر گردند. موتوربرق استارتی

سیم پیچ قطع شده (مقاومت سیم پیچ نامحدود)
سیم پیچ اتصال کوتاه شده (مقاومت سیم پیچ صفر یا کمتر از مقدار معمول)
نشت سیم پیچ به زمین یا بدنه (جریان نشتی از یک سیم پیچ به زمین/خنثی)
تعداد دو یا بیشتر از سیم پیچها به یکدیگر اتصال کوتاه شده اند (جریان نشتی از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگر برقرار است)
تمامی مشکلات گفته شده در بالا را می توان با یک اهم متر ساده عیب یابی کرد. قبل از هر کاری شما نیاز دارید که بدانید بوبینها چگونه به شش ترمینال موجود در تخته ترمینال متصل شده اند. در اینجا یک عکس یک موتور به عنوان نمونه ارائه شده است.

جعبه اتصالات یک موتور جریان متناوب
همانگونه که می توانید ببینید، در واقع شش ترمینال محل اتصال در دو ردیف چیده شده اند. از آنجاییکه هر سیم پیچ یک سر و یک ته دارد، قابل فهم است که این شش اتصال می توانند به سه جفت تفکیک شوند، که هر جفت به سر و ته یک سیم پیچ متصل شده اند. شاید منطقی به نظر برسد که این سه جفت اتصال به شیوه قائم بر روی هم قرار بگیرند، اما این کار را در عمل انجام نمی دهند. در موتورها اتصالات مطابق الگوی متقاطع زیر است.

اتصالات سرسیم سیم پیچها در تخته ترمینال
شاید شما متعجب شوید که چرا سیم پیچها به صورت متقاطع به پایه ترمینالها متصل شده اند و بطور عمود قرار نگرفته اند. پاسخ ساده است: برای اینکه بتوان به آسانی با پلهای مسی اتصال ثابت ایجاد کرد.. اتصال دائمی هنگامی استفاده می شود که موتور به صورت ستاره یا مثلث متصل می شودو فرض بر این است که نحوه اتصال آن در حین کارکرد موتور تغییر نمی کند. این حالت معمولا در هنگامی استفاده می شود که موتور کوچک بوده ( کوچکتر از ۳٫۵ کیلووات) و یا اینکه موتور با یک اینورتر یا انواع دیگری از راه اندازهای الکترونیکی راه اندازی می شود. یک اتصال دایمی در تخته ترمینال با استفاده از ۲ یا ۳ عدد پل فلزی انجام می شود.

برای مثال فرض کنید که موتور به صورت ستاره متصل شده است، در اتصال ستاره، برق سه فاز (R-S-T) به یکی از سرهای هر سیم پیچ سه فاز متصل شده است. و سرهای دیگر سیم پیچ در یک نقطه مشترک به همدیگر متصل (اتصال کوتاه) شده اند. اتصال ستاره را به آسانی می توان با پل زدن اتصالات افقی بالایی به یکدیگر در جعبه اتصالات موتور ایجاد کرد. در این حالت فازهای مختلف (R,S,T) به دیگر سرهای سطر افقی متصل می شوند. لطفا به شماتیک و توضیحات ارائه شده در شکل زیر توجه کنید.


اتصال ستاره سیم پیچی موتور سه فاز
حال فرض کنید که موتور به صورت مثلث متصل شود. در اتصال مثلث، انتهای هر سیم پیچ به شروع سیم پیچ دیگر متصل می شود. سیم پیچهای در یک محیط دایره متصل می شوند، و بدین سان سه تا گره تشکیل می شود. آنگاه سه فاز را به این گره ها متصل می کنند. اتصال مثلث به آسانی با اتصال پلها به طور عمود در هر ستون تخته ترمینال در جعبه اتصالات انجام می شود.

اتصال مثلث سیم پیچی موتور سه فاز
نکته آخری که باید ذکر شود این است که: هر سه سیم پیچ دارای مقاومت یکسان هستند. البته فهم دلیل آن خیلی راحت است و در اینجا توضیحات بیشتری ارائه نمی گردد.
منبع: motordrive