چه چیزهایی به رنگ خودرو آسیب می رساند

نگهداري مناسب خودرو، باعث تثبيت كيفيت رنگ و همچنين افزايش ارزش فروش مجدد آن مي گردد، عوامل محيطي تاثيرات زيادي بر روي رنگ خودرو دارند، در واقع رنگ خودرو بعنوان اولين لايه دفاعي در مقابل شرائط جوي ميباشد، لذا حفاظت بهتر از رنگ سبب افزايش عمر مفيد اين پوشش مي گردد، يكي از راه هاي مهم حفظ رنگ خودرو، استفاده از واكس و شستشوي خودرو به صورت متناوب مي باشد، واكس علاوه بر زيبايي در جلوگيري از ايجاد تخريب رنگ نيز تاثير بسزايي دارد. کارواش

رعايت نكات ذيل بسيار ارزشمند مي باشد:

The Source: Wildfires اثر مواد شيميايي: نشست ذرات مواد شيميايي و دوده و مواد قليايي بر روي فيلم رنگ باعث تخريب فيلم رنگ مي گردد.

راه حل: عدم نگهداري خودرو در شرایط محيطي نامناسب و پوشاندن خودرو و شستشو به صورت ماهانه.

مواد شيميايي و انواع آلودگي ها، باعث تخريب رنگ مي شود، وقتي آب با اين مواد تركيب شود، باعث ايجاد مواد قليايي قوي مي شود كه سبب آسيب رساندن به رنگ خودرو مي شود، از طرفي اين ذرات بر روي سطح مي تواند ايجاد خش نيز نمايد، لذا بهتر است ابتدا ذرات را از روي سطح پاك كرده و سپس نسبت به شستشوي خودرو اقدام نماييد.

The Source: Tree sap اثر صمغ و شيره درختان:

اثر صمغ و شيره درختان باعث تخريب فيلم رنگ مي گردد.

راه حل: اثر شيره درختان ويا قطران را با مواد الكلي از روي سطح پاك نماييد.

هميشه به محض مشاهده اثر صمغ و شيره درختان، خودرو را كاملا" تميز نماييد، زيرا تا زماني كه چسبنده مي باشد، مي توان آن را از روي بدنه پاك كرد و در زماني كه خشك شده است با مواد الكلي بدنه را تميز نماييد و سپس خودرو را بشوييد.

اثر لكه بنزين خارج شده از باك بنزين

راه حل: سعي كنيد باك را كاملاً پر نكنيد و پس از خارج شدن بنزين از باك آن را با پارچه نرم تميز نماييد.

تا جايي كه امكان دارد از پر كردن بيش از حد باك، دوري كنيد و در هر صورت اگر اين اتفاق بيافتد بهتر است با پارچه نرم، منطقه آلوده را پاك نماييد.

The Source: Fingertips and mischief اثر نوشتن با انگشت دست بر روي بدنه نوشتن يا ساييدن ذرات بر روي رنگ خودرو با انگشتان دست.

راه حل: خودرو را هميشه تميز نگهداريد.

كلمه مرا بشوييد را حتماً در پشت ماشين ها ديده ايد، شايد نويسنده، نيت بدي نداشته باشد ولي ندانسته باعث ايجاد عيب در رنگ بدنه مي گردد، زيرا اشغال يا ذرات مثل سمباده عمل كرده و حركت ذرات با دست بر روي بدنه اثر خش مانندي را ايجاد مي نمايد و هميشه قبل از شستشوبا اسفنج، بدنه را تميز نماييد.

The Source: Your morning coffee اثر قهوه يا شربت ها:

بيشتر شربت ها داراي كربنات و اسيدهايي هستند كه مي توانند بر روي پوشش كيلير اثر مخرب داشته باشند.

راه حل: شستشوي بدنه

در هنگام مسافرت، ممكن است در هنگام استراحت و مصرف چاي و قهوه يا نسكافه با مواد شيرين، مقداري از شربت فوق بر روي رنگ بدنه بريزد، خيلي از نوشيدني ها از مواد اسيدي هستند و اسيد مي تواند بر روي رنگ اثر مخرب داشته باشد خصوصاً اگر زمان زيادي از ريختن مواد بر روي فيلم رنگ گذشته باشد و باعث سخت شدن مواد گردد و اگر از مواد كربنات و شكر استفاده شده باشد بايد هر چه سريع تر آن منطقه را تميز كرد.

The Source: Dirt on your car-wash tools اثر ذرات در لوازم كارواش وجود اشغال در هنگام شستن ماشين كه باعث خراش در رنگ مي گردد

راه حل: تميز كردن لوازم و پارچه ها و اسفنج ها قبل از اينكه شروع به تميز كردن نمايد.

شستن ماشين براي ما شايد در بعضي مواقع سرگرمي باشد ولي بايد دقت كنيد كه اين عمل مي تواند باعث خرابي رنگ و ايجاد خط و خش بر روي رنگ گردد، اگر در هنگام شستشو خودرو از پارچه اي كه داراي ذرات است استفاده گردد، اين ذرات در داخل اسفنج همانند سمباده عمل كرده و باعث ايجاد خط و خش مي گردد، بايد دقت شود كه سيستم كارواش هاي اتوماتيك، خط و خش را بيشتر مي نمايد.