درب اتوماتیک شیشه ای ساختمان های مسکونی

با شروع خانه سازي توسط انسان همواره درب خانه يکي از مهم ترين بخش هاي آن براي حفاظت و ايجاد حريم خصوصي جهت ايجاد آرامش نسبي براي شخص مورد نظر بوده است. گذر زمان باعث بروز تغييرات عمده اي بر روي درب ها شده است. به طوري که امروزه تقريباً براي هر مکاني با هر مشخصات خاصي نوع متفاوتي از دربهاي ورودي طراحي شده است.

در تغييرات ايجاد شده علاوه بر ظاهر نهايي درب، در شکل اوليه و هنگام ساخت آن نيز تحولاتي با توجه به اين که درب در چه محلي و براي چه منظوري قرار است مورد استفاده قرار گيرد، به وجود آمده است

از طرفي هر يک از درب ها با توجه به عوامل ذکر شده مي توانند از ايمني خاصي برخوردار باشند.

از طرفي نوع باز و بسته شدن درب هم مي تواند نقش مهمي در بر آورده کردن نياز هاي بشر به عهده داشته باشد به گونه اي که براي اماکني که از تردد نسبتاً بالايي برخوردار هستند از درب اتوماتيک استفاده به عمل مي آيد.

استفاده از درب اتوماتيک شيشه اي جهت ورودي مجتمع هاي مسکوني باعث امنيت بسيار بالا،زيبايي و تسهيل در رفت و آمد مي شوند.

تمام درب هاي ساختمان و يا تعداد مشخصي از درها مي توانند به صورت مرکزي کنترل و نظارت شوند. اين امکان وجود دارد که به طور موثري جريان حرکت افراد را بين چندين ساختمان هدايت کرد. شرايط هر دربي در هر زماني قابل مشاهده است. دربهاي اتوماتيک قابليت تطبيق با هر سيستم کنترل ساختماني را دارند.

مزاياي استفاده از درب اتوماتيک در ساختمان هاي مسکوني:

امنيت بسيار بالا
تسهيل در رفت و آمد
زيبائي محيط