پمپ با پره های مستقیم

اولین پمپ گریز از مركز به تیغه های مستقیم ( شعاعی ) مجهز بوده است . بهر حال قسمت های اساسی یك پمپ گریز از مركز عبارتند از :
1- پروانه یا عضو متحرك
2- پوسته باید نه ثابت كه پروانه را احاطه میكند ،
در پمپ گریز از مركز ،آب از مجرای ورودی كه در پروانه تعبیه شده وارد محفظه ای میگردد ورد آنجا با تیغه های متحرك پروانه روبرو میشود ، دوران آب موجب ایجاد نیروی گریز از مركر شده ودر محل قطر خارجی پروانه ،فشاری پدیدار میشود كه موجب ایجاد جریان شده وآب ، پروانه را با سرعت وفشار زیادی ترك كرده واز طریق مجرائی كه به این منظور پیش بینی شده از پمپ خارج میگردد وبه محل مصرف هدایت میشود . پمپ لوارا

پمپ های خانگی و پمپ های pentax (پمپ های پنتاکس) و ... نمونه هایی از انواع متفاوت پمپ می باشند. پمپ اساسا به دستگاهی گفته می شود که قادر است انرژی مکانیکی را از منبعی خارجی دریافت کند و آن را به سیلابی که از درونش در حال گذر است ، منتقل نماید. تاریخچه پمپ به زمانی برمی گردد که آدمی به انتقال آب از جایی به جای دیگر نیاز پیدا کرد و به علت سختی کار به فکر ساختن ماشینی شد که این کار را برایش انجام دهد. دسته بندی های گوناگونی برای انواع پمپ ها وجود دارد که هر دسته خاصیت و عملکرد خاص خود را دارد. به عنوان مثال پمپ دینامیکی انتقال انرژی را به طور پیوسته انجام می دهد.