دلایل افزایش تلفات در موتورهای بازپیچی

سالیانه در پادشاهی متحد (انگلستان، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند) تقریبا تعداد ۳۰۰۰۰۰ دستگاه الکتروموتور بازپیچی می شود. رنج متوسط توان این موتورها ۱۲ کیلووات است، از اینرو توجه به بازده موتورهای بازپیچی شده بشدت مهم است. افت راندمان موتور بازپیچی شده، بستگی به تکنیکها، فرآیند و مهارت بکار رفته در بازپیچی دارد. و معمولا این افت راندمان بین ۱ تا ۲ درصد است. موتوربرق استارتی

در ادامه دلایل این افزایش تلفات تشریح شده است. اگر مساله انتخاب بین بازپیچی یک موتور راندمان معمولی و خریدن یک موتور جدید راندمان بالا باشد. اختلاف راندمان بین ۴ تا ۵% در بار کامل به نفع موتور راندمان بالا است. موتور راندمان بالا علاوه بر آن طول عمر بسیار بیشتری خواهد داشت.

عموما سه عامل بر راندمان موتورهای بازپیچی شده تاثیر گذار است. در ادامه این عوامل مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته است.

افزایش در تلفات آهنی
تلفات مسی
ملاحظات مکانیکی

۱- افزایش در تلفات آهنی
افزایش در تلفات آهنی می تواند به دلایل زیر رخ دهد.
تغییرات الکترومغناطیسی
تنش مکانیکی در هسته باعث افزایش تلفات هیسترزیس خواهد شد. ممکن است هسته به صورت فیت درون فریم جا خورده باشد. انجام چکش کاری دندانه های استاتور به عقب پس از لخت کردن آن باعث افزایش ناحیه ای هیسترزیس در نتیجه تنش باقیمانده در آن ناحیه می گردد.

در صورتیکه عایق بین لمینیشن های مجاور آسیب دیده باشد تلفات جریان گردابی افزایش خواهد یافت. بطور مثال این حالت می تواند با فرورفتن ورقه ها در یکدیگر با براده برداری یا با ضربات ناگهانی ایجاد شود.

در شکل زیر ورقه های فولاد آسیب دیده نشان داده شده اند. شیارهای عمودی در اصل باید در خط مستقیم باشند، نه منقطع به صورت نشان داده در عکس. در این حالت لبه های آنها تیز و برنده بوده و به آسانی می توانند عایق سیم پیچی استاتور را شکافته و به یکدیگر اتصال کوتاه کنند. در این حالت به جای موتور یک مدار گرمایشی الکتریکی ایجاد می شود.
منبع: motordrive