دوربین های مداربسته بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی

بانک ها و صرافي ها در نصب دوربين هاي مداربسته از چه اصولي پيروي ميکنند؟

اگر خاطرتان باشد در حدود سال ???? کم کم بانک ها از کامپيوتر استفاده کردند و حدود سال???? سيستم هاي شتاب رايج شد. جمعيت تهران بيشتر شد صف بانک ها طولاني تر، در نتيجه بانک هاي جديد مجوز افتتاح شعب خود را از بانک مرکزي گرفتند.
بانک هاي جديد بايد قوانين و شروطي را رعايت ميکردند ، مجهز شدن شعب به دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي يکي از شروط اوليه بود
بنابراين سال ???? شروع نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربستهبه صورت حرفه اي بود.
در سال هاي اوليه ، اگر يک شعبه ? دوربين داشت ميتوانست از بانک مرکزي مجوز بگيرد. معمولا اين ? دوربين براي فضاهاي مهم مانند گاوصندوق – درب ورودي – باجه ها نصب مي شد.
با گذشت زمان فوايد دوربين هاي مداربسته براي مسئولين شعبه مشخص شد و خيلي از مشکلات و اختلاف حساب ها با بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربسته مرتفع مي شد.
درنتيجه تعداد دوربين هاي نصب شده در شعب بيشتر و بيشتر مي شد.
از طرفي ? دوربين نميتوانست کل شعبه را پوشش دهد و نقاط کوري وجود داشت که پس از اينکه اتفاقي مي افتاد ، مشخص مي شد که بعضي از تصاوير در خواستي در نقاط کور يا نقاطي که دوربين نصب نبوده است ، اتفاق افتاده است .
پس مسئولين مربوطه کم کم به اين نتيجه رسيدند که بايد با مشورت با متخصصين دوربين مداربسته ، سيستم هاي تکميل تر و بدون نقصي راه اندازي نمايند.

چه قسمت هايي در بانک ها بايد دوربين مداربسته داشته باشد ؟
يک سيستم مداربسته براي بانک بايد از لحاظ جانمايي به اين صورت باشد.
? تا ? دوربين مداربسته براي کنترل پياده رو و خيابان
? عدد براي درب ورودي با قابليت WDR
2 دوربين براي ATM
2 تا ? دوربين مداربسته براي فضاي انتظار مشتريان
? عدد براي ميهمانان رياست شعبه
? دوربين براي فضاي صندوق ATM
2 تا ? دوربين براي مشاهده کاربرا

? عدد براي باجه ها -هر ? باجه با ? دوربين مداربسته از پشت سر کارببر هاکنترل مي شود
?? دوربين مداربسته براي پيشخوان باجه ها که عمود بر باجه ها براي کنترل پول و تراول ها نصب ميشود.
? عدد براي راه پله ها
? تا ? عدد دوربين مداربسته براي زير زمين و بالکن
? عدد براي صندوق پول و اسناد
? دوربين مداربسته براي مشاهده رک يو پي اس و رک ذخيره ساز هاي مداربسته (آموزش دوربين مدار بسته)