معرفی پمپ ها

پمپ جابجائی مثبت
پمپ رفت و برگشتی
پمپ دیافراگمی
پمپ دوار:
الف) پمپ دوار دنده ای (Gear)
ب) پمپ دوار پره ای (Vane)
ج) پمپ دوار Lobe
د) پمپ دوار پیچی
پمپ دنده حلزونی

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پمپ جابجائی مثبت
پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا در پمپ های سانتریفوژ همراه با افت زیاد خواهد بود. امروزه با توجه به شرایط خوب توربو پمپ ها سعی بر استفاده هر چه بیشتر از این پمپ ها می باشد. ولی به دلائل اقتصادی برای سیالات ویسکوزیته استفاده از این نوع پمپ ها مقرون به صرفه نیست. استفاده از پمپ های دوار یا پمپهای پیستونی امکان پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا را فراهم می کند. 

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پمپ رفت و برگشتی
پمپ رفت و برگشتی از جمله پمپ های جابجائی مثبت می باشند. تلمبه های خانگی قدیمی نمونه ساده پمپ های رفت و برگشتی پیستونی می باشند. همانطور که ملاحظه می شود پمپ از مجموئه یک سیلندر و یک پیستون که متصل به یک اهرم حرکت دهنده می باشد، تشکیل شده است. حرکت پیستون از طریق اهرم بندی از بالا تامین می گردد. با بالا رفتن پیستون و ایجاد خلاء در داخل سیلندر سیال به داخل سیلندر از مخزن مکش مکیده می شود و همزمان آب بالای پیستون از مسیر نشان داده شده به بیرون فرستاده می شود. در برگشت با پائین آمدن پیستون و اعمال فشار به سیال داخل سیلندر، سیال از سوپاپ های نصب شده بر روی پیستون عبور کرده و به بالای آن رانده می شود. تکرار مراحل فوق منجر به پمپاژ سیال به روش جابجائی خواهد شد. در مسیر ورودی به پمپ یک سوپاپ ورودی نصب شده که مانع برگشت سیال به داخل مخزن در زمان پائین آمدن پیستون می گردد.
منبع: فامکو