چگونگی تاثیر توربوشارژر بر روی توان ژنراتورها ؟

توربو ژنراتورها یکی از اجزای افزایش دهنده توان دیزل و در نتیجه ژنراتورها هستند. کار اصلی توربو شارژر در حقیقت متراکم نمودن بیشتر هوای ورودی به موتور است.
یکی از پارامترهایی که در هر موتور دیزل و یا گازسوز مطرح میگردد نسبت تراکم آن موتور میباشد. در واقع هرچه این نسبت تراکم بالاتر باشد میزان کار ناشی از احتراق گاز داخل پیستون بیشتر خواهد بود. توربوشارژرها در واقع یک کمپرسور کوچک هستند با این تفاوت که نیرونی دورانی خود را از گازهای خروجی از موتور (اگزوز) که هیچ کاربری دیگری ندارند تمانین میکنند.

در حقیقت این کمرسور از دو صفحه پروانه ای که با یک محور به هم متصل شده اند تشکیل شده. یک سمت این محور که دارای صفحه پروانه ای شکل است در مسیر خروجی اگزوز و سمت دیگر آن در مسیر ورودی هوای موتور(منیفولد هوا) قرار دارد. صفحه ای که در سمت گازهای خروجی از موتور دیزل قرار دارند توربین و صفحه ای که در سمت گازهای ورودی به موتور قرار دارند کمپرسور نام دارد (گازهای خروجی به رنگ قرمز و گازهای ورودی به رنگ آبی نمایش داده شده اند).

صفحه توربین هنگام عبور گازهای خروجی از از روی شروع به گردش میکند. در نتیجه این امر محور و کمپرسور سمت دیگر نیز دوران نموده و هوای ورودی به موتور را متراکم میکند. در اصطلاح به این نوع کمپرسورها کمپرسورهای گریز از مرکز یا Centrifugal گویند.میزان افزایش فشار در این کمپرسورها 5 برابر میباشد. به دلیل همین افزایش فشار قابل توجه است که توان موتور دیزل یا گازسوز و در نتیجه توان خروجی ژنراتور بسیار افزایش میابد.
چون توربو شارژر از گازهای بدون استفاده از خروجی اگزوز جهت تامین قدرت دورانی خود استفاده میکند تاثیر بسیاری بر روی افزایش راندمان دیزل ژنراتور دارد.
برای اشراف بیشتر میتوانید به فیلم آموزشی این بخش مراجعه نمایید.

چگونه از روی نام موتور دیزل ژنراتور تشخیص دهیم که دارای توربوشارژر است؟
در دیزل ژنراتور پرکینز که جهت کوپل با ژنراتورها (Power Generation) وتولید برق استفاده میشوند میتوان از روی نام موتور این مسئله را تشخیص داد. به این ترتیب که بعد در قسمت دوم نام موتور از یک حرف " T " استفاده شده است. به عنوان مثال موتور1103A-33G و یا موتور دیزل 404D-22G فاقد توربو شارژر هستند. اما موتور دیزل 1103A-33TG2 و یا موتور 1006TAG دارای توربو ژنراتور هستند.