تاثیرتابلوهای تبلیغاتی

امروزه ترافیک و مشکلات پیرامون آن ، رشد آمار تصادفات و تخلفات رانندگی، تصویري نا پسند ازفرهنگ جامعه ایرانی را در اذهان جهانیان به نمایش گذاشته است.رانندگان درمکانهاي مختلف اعم ازخیابانها،بزرگراهها ،میادین ،پل هاي عابرپیاده ، ایستگاههاي مترو و تاکسی ، عرشه هاي پل با انواع تبلیغات محیطی و به ویژه تابلو LED،تابلو روان و تلویزیون شهری های گوناگون با طراحی ها و افکت های متعدد وحجم وسیعی از اطلاعات و داده ها روبرو می شوند.که گاهی به دلیل تراکم ، تجمع و عدم رعایت استاندارد ها و تنوع مفاهیم ، این تابلو ها(تابلو ال ای دی ،تابلو روان و تلویزیون شهری) مخاطبین را دچار سر در گمی میکنند،کارشناسان معتقدند که رنگها در سطوح تبلیغی که بیشترین سهم آن ، متعلق به تابلوهاي تبلیغاتی (بخصوص تابلو LED روان ،تابلو روان و تلویزیون شهری ) است بر عملکرد رانندگان ، آلودگی بصري ، حواس پرتی راننده ، تصادفات و تخلفات .... تاثیر گذار است.در این مقاله باتهیه پرسشنامه برآنیم که با تحقیق میدانی از کابران در شهرهای پرازدحام، تاثیر تابلوها و تبلیغات خیابانی به ویژه تاثیر تابلو LED را بر عملکرد رانندگان،ایمنی و ظاهرشهر بررسی کنیمدرنهایت ما به این نتیجه رسیدیم که در تمامی تبلیغات محیطی و به ویژه تابلو LED ، رنگهاي سرد با کنتراست در فضاهاي با تراکم کمتر، بیشتر مورد توجه مخاطبین وبراي رانندگان مناسب تر است واستفاده از رنگهاو تصاویرشلوغ ،بزرگ،گرم و پر کنتراست به مراتب خطر آفرین هستند.

راههاي عبور و مرور می بایست به گونه اي تعریف و مشخص شودکه راننده در هنگام رانندگی بتواند مسیررا از قبل تجسم نموده و با اطمینان وآگاهی کافی به راهش ادامه دهد .(تابلوهای راهنما . تابلو LED . تابلو روان LED راهنما)

این امر موجب آسایش خاطر سرنشینان خودرو و همچنین عابرین پیاده می شود.از طرفی در شهرهاي بزرگ براي جلب توجه را نندگان به علائم ترافیکی،نیاز به استفاده ازتابلوهاي اطلاع رسان(بخصوص تابلو LED و تابلو روان ) و راهنما با طراحی جدید ، استفاده از نور ، انیمیشن و تصاویر سه بعدي امري اجتناب ناپذیر است . اما در تمامی معابر، تابلوها(مقصود اصلی ما تابلو LED،تابلو روان و تلویزیون شهری است) وعلایم باید از لحاظ عناصر بصري، موقعیت قرارگیري و نوشتار، رنگ، ابعاد و ....به گونه اي انتخاب شوند که باعث ایمنی راه، سهولت رویت و درك پیام، ایجاد نظم بصري و آرامش براي رانندگان شوند، متاسفانه امروزه در کلان شهرها ،آلودگی هاي رنگی در تابلوها(مخصوصا تابلو LED و تابلو روان LED ) چون غولی مهیب وغیر قابل مهارخود را نشان می دهند و سلامت بصري شهروندان را به مخاطره انداخته اند.(تاثیرات مخرب تابلو LED و تابلو روان ال ای دی)

در نهایت با استفاده از روش کتابخانه اي ،تجزیه و تحلیل ،میدانی،آماري و طرح پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات و نظر سنجی از 100 نفر از شهروندان در رابطه با تابلو ال ای دی، تابلو روان و تلویزیون شهری و در کل تابلوهای تبلیغاتی به عنوان نمونه آماري به این نتیجه رسیدیم که سواد بصري و شناخت مفاهیم و مبانی رنگی در جامعه در روابط بین افراد ،تسهیل در امورروزمره، برطرف شدن نیازهاي مختلف ، تاثیر گذار و درك صحیح از رنگها ،شناخت فرهنگی و بومی هر منطقه را می طلبد و حتی المقدور می بایست درتابلو های تبلیغاتی و بخصوص تابلو ال ای دی یاتابلو روان از تصاویر قابل درك ، ساده و بدون جزئیات استفاده شود .