نحوه کارکرد توربو شارژ

در تمامی موتورهای دیزل ۴ زمانه هوا در حالت عمومی به وسیله فشار اتمسفر وارد سیلندر می شود.در ارتفاعات و یا در مکان هایی که فشار هوا کاهش می یابد،عمل احتراق درون سیلندر به دلیل عدم وجود هوای کافی به طور مناسب صورت نمی پذیرد.
برای رفع این مشکل از توربو شارژ استفاده می شود.توربو شارژ از ۲ حلزونی که درون هر یک پروانه هایی برای توربین وکمپرس هوا تعبیه شده است تشکیل می شود.پروانه های توربین و کمپرس به وسیله ی یک شفت به یکدیگر متصل شده اند که باعث می شود هر ۲ توربین با سرعتی هماهنگ چرخش نمایند. 
پروانه توربین به خروجی اگزوز وصل می شود و به خروج دود از سیلندر در مرحله تخلیه کمک می کند. پروانه کمپرسور به ورودی هوای موتور وصل شده و هوارسانی به سیلندر را تسهیل می کند.
سوالی که در این مرحله مطرح می گردد این است که با کمپرس کردن هوا دمای آن افزایش می یابد که این عمل باعث کاهش کارایی آن در عمل احتراق و متقابلا کاهش راندمان موتور می شود. پس چگونه توربو شارژ راندمان را افزایش می دهد؟ این مشکل را می توان با کاهش دمای هوا از ورود آن به سیلندر برطرف کرد. این امر توسط وسیله ای به نام اینتر کولر در موتور صورت می پذیرد.

توربو شارژ-
۱)هوا از ورودی تعبیه شده بالای پروانه کمپرسور وارد توربو شارژ می گردد.
۲)پروانه کمپرسور هوا را فشرده کرده ( دمای آن متعاقبا بالا می رود ) و به سمت سیلندر می فرستد.
۳)هوای گرم کمپرس شده توسط اینترکولر دمای خود را از دست می دهد.
۴)در مرحله مکش هوای سرد کمپرس شده وارد سیلندر شده و آماده احتراق می شود.
۵)مرحله احتراق صورت می گیرد.
۶)توسط لوله های خروجی دود تولید شده از سیلندر خارج می گردد.
۷)پروانه توربین دود تولید شده را با سرعت بالا از لوله ها تخلیه می کند.